Katodisk beskyttelse til kai på Norbase

Kunde: Secora for Harstad Havn KF
Leveranse: 136 aluminiumsanoder á 140 kg til cellespuntkai
Når: sommer 2016