Katodisk beskyttelse til Hammerfest LNG

Kunde: Statoil
Leveranse: 16 aluminiumsanoder á 30 kg og 50 aluminiumsanoder á 13 kg
Når: vår 2017