Katodisk beskyttelse Breisundet og Storvalen bru

Kunde: Visinor for Statens Vegvesen
Leveranse: 4 anodesløyfer med 6 aluminiumsanoder á 30 kg til brukar
Når: sommer 2016