Visjon & verdier

MANODAs verdier er «modig, raus og positiv. Dette legger føringer for hva vår bedrift skal være tuftet på.

De siste årene har MANODA tatt noen modige valg i forhold til strategi, samt størrelse og kompleksitet i våre oppdrag – og det skal vi fortsette med!

Vi skal være rause med de som trenger tettere tilrettelegging i sin jobb, og vi har tro på mennesket i fokus i alt vi gjør. MANODA deltar i NHO sin rekrutteringsstrategi «Ringer i vannet», der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

MANODA skal være kjent for sin positive holdning til nye oppgaver og løsninger for å gjøre våre produkter bedre.

Samlet sett skal våre verdier bistå oss i vår visjon om å levere løsninger for å øke våre kunders verdiskapning. Vi går ikke på jobb kun for å støpe om diverse metaller til offeranoder; vi støper for å ta vare på dine verdier.