• MANODA 70 år

Historie

MANODA ble stiftet i 1947 under navnet Marcussens Metallstøperi av Johan Schjelderup Marcussen. I begynnelsen var støpegods i messing og bronsje bedriftens hovedprodukter, og etter hvert skjøt også maskinering, samt

MANODA har en lang historie. Her ved grunnlegger Johan Marcussen

Grunnlegger Johan Marcussen

støpegods i aluminium fart. I 1980-åra begynte man å produsere sinkanoder, noe som i dag – sammen med aluminiumsanoder – er bedriftens hovedprodukt.

Bedriften flyttet inn i et nytt og moderne bygg i 2010 og har i en tid jobbet mot å få levere til oljeindustrien. MANODA har nå gjennomgått en kraftig omstilling, både organisatorisk, økonomisk og eiermessig, der bygget blant annet er solgt.

Vi leverer i dag offeranoder i form av sink-, aluminium- og miljøanoder samt spesialstøp og maskinering. Vi leverer også emnerør og diverse annet materiell, samt foretar maskinering. Fra å primært levere til fiskeri og verft i Nord-Norge, leverer MANODA nå til andre regioner i Norge og i andre sektorer slik som samferdsel og oljeindustrien.