MANODAs daglige leder holder innlegg på Sivakonferansen 2017

MANODAs daglige leder holder innlegg på Sivakonferansen 2017 i Trondheim 9. mai. Årets konferanse handler om hvordan næringslivet og den nye industrien påvirkes av teknologiske, geografiske og økonomiske grenser i bevegelse. Forskning og utvikling redefinerer hva som er mulig. Det pågår en politisk debatt om hvordan Norge skal løfte seg som industrinasjon i tiden framover og hva gjør dette med rammevilkårene til norske bedrifter? Er vi rustet til å manøvrere i raskt skiftende landskap eller bygger vi nye veier etter gamle kart?

MANODAs daglige leder holder innlegg på Sivakonferansen 2017

Teknisk salgssjef Kenneth Leiknes og daglig leder Hilde Svenning

Daglig leder Hilde Svenning skal holde innlegg både på konferansen 9. mai, og på «Fagdag for inkubatorer og næringshager i Sivas programvirksomhet», som avholdes 10. mai. Hun deltar både som innleid daglig leder i MANODA, og som assisterende direktør i KUPA (Kunnskapsparken Nord).

På konferansen representerer hun MANODA, og skal holde innlegg i bolken «Den grenseløse industrien» der tre stykker skal holde hvert sitt innlegg fritt rundt tittelen i bolken.

På fagdagen representerer hun KUPA i paralellsesjonen «Det kollektive industriløftet – hvordan bidrar vi til omstilling og utvikling av norsk industri?». Her skal hun fortelle hvilken rolle KUPA har spilt i utviklingen av MANODA både på inkubator, utviklingsprosjekter og daglig ledelse.

Om Siva og inkubasjonsprogrammet (kilde: Siva.no)

MANODAs daglige leder holder innlegg på Sivakonferansen 2017Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

MANODAs daglige leder holder innlegg på Sivakonferansen 2017MANODA er inkubatorbedrift i KUPA i Harstad, gjennom Sivas inkubasjonsprogram. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Kategorier

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

MANODA

Adresse
Stangnesterminalen 2
9409 Harstad
Postboks 403
9484 Harstad
Org. nr.: 981 673 506

Kontakt
Tel: 948 96 000
[email protected]

Åpningstider:
Man-fred. 07.00-15.00
Lør-søn. Stengt