Ny eier av Manoda AS vil utvikle selskapet videre

Manoda ansatte

Imenco Corrosion Technolgy AS har kjøpt Manoda AS. Den nye eieren har en ambisiøs utviklingsplan for Manoda og gjennom Imenco-gruppens industrielle kapasitet og kompetanse får selskapet en solid plattform for videre vekst.

Manoda er lokalisert på Stangnes i Harstad og produserer i dag hovedsakelig sink- og aluminiumsanoder til verftsindustrien i Nord-Norge.  Selskapet har de siste årene også arbeidet for å posisjonere seg innenfor andre markeder, som olje-gass, samferdsel mv. Imenco-gruppen har forretningskontor og verkstedfasiliteter i Haugesund. De leverer utstyr og undervannsløsninger til blant andre olje- og gassindustrien nasjonalt og internasjonalt, og til havbruksnæringen.

Eier og adm. direktør i Imenco-gruppen, Geir Egil Østebøvik, understreker at selskapet har en ambisiøs industriell utviklingsstrategi for Manoda:

«Manoda vil bli en integrert en del av Imenco konsernet. Støperivirksomheten vil moderniseres og utvikles videre, samtidig som vi ønsker å tilføre selskapet en større verktøykasse og bredere kompetanse innenfor korrosjonsbeskyttelse. Vi vurderer også andre markedsområder og Harstad er en gunstig lokalisering både i forhold til olje-gass, maritim industri og havbruksnæringen,» sier Geir Egil Østebøvik, eier og adm. direktør i Imenco-gruppen.

KUPA har siden 2014 vært største eier i Manoda:

«KUPA arbeider for innovasjon og industriutvikling i Nord-Norge. Som største eier i Manoda, har vi i samarbeid med styreleder og daglig leder arbeidet målbevisst for å få på plass en langsiktig industriell eier med kompetanse, ressurser og nettverk som kan utvikle selskapet videre. Vi er svært tilfreds med den løsningen som nå er kommet på plass. Den vil styrke industrimiljøet i Nord-Norge og spesielt den maritime klyngen i Harstad-regionen», sier Trond Slettbakk, adm. direktør i KUPA.

Styreleder i Manoda, Hilde Svenning, har tidligere også vært daglig leder i selskapet:

«Jeg har fulgt Manoda og medarbeiderne tett i ulike roller de siste 9 årene. Medarbeiderne og eierne har virkelig stått på og bidratt i krevende perioder for selskapet.  Jeg ønsker både ny eier og selskapets ansatte lykke til videre,» sier styreleder Hilde Svenning.

Daglig leder i Manoda er Kenneth Leiknes:

«Jeg og mine medarbeidere ønsker ny eier velkommen og vi ser fram til fortsettelsen. Sammen skal vi utvikle selskapet og skape verdier både for eier, ansatte og samfunnet,» sier daglig leder Kenneth Leiknes

Les mer i pressemeldingen HER